Tag Archive for 'etat'

Etaty w fundacjach

Czy o organizacjach pożytku publicznego myślimy jak o fundacjach pomagających potrzebującym, czy jak o firmach zatrudniających? Prowadzenie takiej organizacji, a zwłaszcza dużej, wymaga posiadania wielu zdolności, między innymi w zakresie zarządzania finansami i kierowania ludźmi. Wiemy, że takie firmy na realizację swoich projektów muszą same pozyskać pieniądze, a później jak już je posiadają to dobrze [...]