Pomoc finansowa dla firm

Z każdym dniem dowiadujemy się o nowych pomysłach, które maja na celu pomoc pracodawcom jak i pracownikom. Chodzi tu o takie regulacje prawne bądź też finansowe pomoce z budżetu państwa, dzięki którym będzie możliwa ochrona miejsc pracy. Nowy pomysł narodził się w trakcie rozmów Komisji Trójstronnej. Ma on dotyczyć pomocy finansowej dla tych firm, które nie zwolnią pracowników ale jednocześnie zmniejszą im pensje bądź tez ograniczą liczbę godzin pracy. Pieniądze miały by być wypłacane z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wysokość pomocy miała by wynosić 638 złotych co się równa połowie  płacy minimalnej. Należy zaznaczyć, że pomoc ma być pewnego rodzaju lekarstwem na kryzys gospodarczy. Przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że przed jego wybuchem firma prosperowała dobrze, nie przynosiła strat a obecne kłopoty są związane z recesją. Jest to jeden z warunków otrzymania pomocy. Środki będą wypłacane przez okres sześciu miesięcy a w niektórych uzasadnionych przypadkach nawet do jednego roku.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments