Czas pracy kierowców w nocy

W dniu dzisiejszym Sejm podjął bardzo ważną dla kierowców decyzję. Został zmieniony zapis w ustawie mówiący ile godzin kierowca może pracować w nocy. Według nowego zapisu kierowcy pracujący w nocy będą mieli limit 10 godzin pracy na dobę niezależnie od tego jak długo pracują w nocy. Do tej pory było tak, że dopiero po przepracowaniu 4 godzin w nocy można było ograniczyć czas pracy do 10 godzin na dobę. Dokonana zmiana była odpowiedzią na zarzuty Komisji Europejskiej o niewykonaniu unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Według Unii każda praca niezależnie od tego jak długo trwa jest zaliczana do pracy w porze nocnej jeżeli odbywa się między północą, a 7 rano. Pracownik, który wykonuje pracę nocną podlega ograniczeniu godzinowemu oraz ma prawo do wyrównania finansowego za tę pracę, oczywiście według przepisów krajowych. W Polsce pora nocna to czas między godziną 21, a 7 rano. Przyjęte zostały również dwie poprawki do ustawy o czasie pracy kierowców. Jeden przepis został wykreślony, pozostał jedynie ten, który mówi, że kierowcy w każdej dobie przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
  1. No Comments