Archive for the 'Prawo' Category

Rekompensata dla urzędników za pracę po godzinach

Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia, ani czasu wolnego. Jest to niezgodne z Europejską Kartą Społeczną. Źle jest także postrzegane nierówne traktowanie pracowników i urzędników służby cywilnej. Jedynie pracownikom, za nadgodziny przysługuje czas wolny, natomiast urzędnicy mianowani mogą otrzymać czas wolny, jeśli wykonują pracę w porze nocnej. O tej sprawie wiadomo już od dawna i choć w marcu weszła w życie nowa ustawa, to w tej kwestii nic nie zostało zmienione. Dopiero w tej chwili rząd zaczął pracować nad tą sprawą. Według wstępnych założeń projektu ustawy, przewiduje się między innymi przyznanie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w postaci czasu wolnego w zwiększonym wymiarze. Jednak wynagrodzenia zwiększonego nie będzie, ponieważ rząd nie ma na to pieniędzy. Brak rekompensaty w godzinach nadliczbowych zakwestionowała Rada Europy, wskazując na niezgodność przepisów z Europejską Kartą Społeczną. Komitet Niezależnych Ekspertów powołany przez państwa EKS i działający przy Radzie Europy stwierdził, że rekompensata musi być i powinna ona zostać zwiększona przynajmniej o 20%, tzn. że jeżeli urzędnik przepracował 1 godzinę więcej, to do odbioru wychodzi mu godzina i 12 minut. Inni urzędnicy, aniżeli wyżej wymienieni, na przykład pracownicy samorządów za nadgodziny otrzymują czas wolny lub ekstra pieniądze. Jest to bardzo niesprawiedliwe.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rozwiązywanie umów o pracę

Przeważnie w małych i średnich przedsiębiorstwach brak jest związków zawodowych. Kiedy takie związki istnieją to wtedy o prawa pracownika ma kto walczyć, w innym wypadku bywa różnie. Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w różny sposób. Najczęstszym sposobem jest rozwiązanie bez podawania przyczyn. Nieraz może być tak, że pracodawcy zdarzy się zwolnić pracownika z naruszeniem kodeksu pracy, na przykład kobietę w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Może się też zdarzyć tak, że pracownik przed odejściem z pracy jest szykanowany, dyskryminowany, może nie dostać pensji. Pracownika zatrudnionego o umowę o pracę można zwolnić na kilka sposobów, między innymi na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, lub bez winy, oraz bez przedłużania kolejnej umowy na czas określony. Zwolnienie na mocy porozumienia jest najmniej korzystne dla pracownika, ponieważ nie może się on odwołać do sądu pracy jeśli były naruszone jego prawa., choć taki sposób ładnie wygląda w C.V. W zwolnieniu za wypowiedzeniem pracodawca musi uzasadnić zwolnienie. Natomiast zwolnienie bez wypowiedzenia może nastąpić z powodów dyscyplinarnych lub chorobowych. W dużym zakładzie pracy, gdzie działają związki zawodowe, w momencie zwolnień grupowych pracodawca taki fakt musi zgłosić do urzędu pracy i zwalnianym pracownikom wypłacić odprawy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Przerwa w pracy

Niektóre firmy stosują w pracy element przerwy. Do czego służy przerwa pracownikom? Jedni wykorzystują ją na zjedzenie obiadu, inni na papierosa, jeszcze inni spacerują, albo odpoczywają gdzieś na ławeczce w pobliżu pracy. 46% pracowników wykorzystuje przerwę w pracy na zjedzenie posiłku. Często też przeglądają Internet, sprawdzają pocztę, czytają kawały, czy po prostu grają w różne gry. W ten sposób przerwę wykorzystuje 25% pracowników. Natomiast na zapalenie papierosa, czy zaparzenie sobie kawy decyduje się 13% osób. Niektórym przerwa służy do załatwienia spraw osobistych, odwiedzają wtedy bank, pocztę, czy też inny urząd. Stanowią oni 4%. Co niektórzy w ogóle nie mają przerwy. Takich osób może być nawet 25%. Według Państwowej Inspekcji Pracy jest to działanie niezgodne z prawem, jest to bowiem poważne naruszenie praw pracowniczych. Szczególnie niebezpieczne może być na przykład u kierowcy, który będąc zmęczony może spowodować wypadek drogowy. Jeżeli pracodawca nie pozwala na przerwę w pracy, może zostać za to naruszenie srogo ukarany. Często pracownicy nie robią sobie przerwy w pracy, ponieważ nie mają na to czasu. Wszystkim, którzy pracują przynajmniej 6 godzin należy się 15 minut przerwy w pracy. Jest to obowiązek pracodawcy. Natomiast osobom zatrudnionym przez 5 godzin nie należy się przerwa.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Wyrok w sprawie zwolnienia w policji

Sąd Pracy w Zamościu wydał wyrok w sprawie zwolnienia jednego z pracowników Policji przez komendanta. Komendant usunął go w trybie dyscyplinarnym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. I to właśnie było naruszenie przepisów. Komenda Policji musi wypłacić pokrzywdzonemu pięć tysięcy złotych rekompensaty. Krzysztof W. pracował w Policji jako fotograf. Przed sądem domagał się dwudziestu tysięcy złotych za rzekome krzywdy moralne. Sąd oddalił ten wniosek gdyż Krzysztof W. nie potrafił tego udowodnić. Fotograf został zwolniony za to, że na jednym z portali internetowych były jego zdjęcia mundurze nazistowskim. Są uznał, że komendant nie mógł go zwolnić za ten czyn w trybie natychmiastowym bez możliwości przedstawienia jego stanowiska. Komenda Policji przekonywała, że kontrowersyjne zdjęcie było dostatecznym powodem na natychmiastowe zwolnienie Krzysztofa W. Prokuratura w Zamościu zarzuciła Krzysztofowi W. podobne zarzuty nawołujące do nienawiści narodowościowych. Podejrzany tworzył fotomontaże, które potem były umieszczane w INTERNECIE.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

PIT-Y również dla bezrobotnych

Zbliża się termin oddania do fiskusa zeznań podatkowych. Co ciekawe ten obowiązek spoczywa nie tylko na osobach pracujących ale również na bezrobotnych, którzy otrzymali zasiłek. Muszą to zrobić nawet gdy łączna kwota nie przekroczyła kwoty od której płaci się podatek. Zasiłki dla bezrobotnych nie są zwolnione z podatku. Dlatego obowiązkowo należy wypełnić PIT nawet jeśli roczny zasiłek nie przekroczył kwoty 3091złotych. Na formularzu< PIT37> istnieje rubryka inne źródła. To właśnie w niej należy wpisać otrzymaną kwotę. W tym miejscu wpisuje się również przychody ze świadczeń z funduszy Pracy , Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Urzędy Pracy oferują bezrobotnym otrzymanie bezzwrotnych środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wykorzystywane SA one na zakup niezbędnych towarów a także na pomoc prawną, konsultacje i doradztwa. W tym przypadku środki te są zwolnione z podatku. Nie trzeba ich wykazywać w corocznych zeznaniach podatkowych PIT. Ustawodawca zwolnił je z obowiązku opodatkowania.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Czas pracy kierowców w nocy

W dniu dzisiejszym Sejm podjął bardzo ważną dla kierowców decyzję. Został zmieniony zapis w ustawie mówiący ile godzin kierowca może pracować w nocy. Według nowego zapisu kierowcy pracujący w nocy będą mieli limit 10 godzin pracy na dobę niezależnie od tego jak długo pracują w nocy. Do tej pory było tak, że dopiero po przepracowaniu 4 godzin w nocy można było ograniczyć czas pracy do 10 godzin na dobę. Dokonana zmiana była odpowiedzią na zarzuty Komisji Europejskiej o niewykonaniu unijnych przepisów dotyczących czasu pracy kierowców. Według Unii każda praca niezależnie od tego jak długo trwa jest zaliczana do pracy w porze nocnej jeżeli odbywa się między północą, a 7 rano. Pracownik, który wykonuje pracę nocną podlega ograniczeniu godzinowemu oraz ma prawo do wyrównania finansowego za tę pracę, oczywiście według przepisów krajowych. W Polsce pora nocna to czas między godziną 21, a 7 rano. Przyjęte zostały również dwie poprawki do ustawy o czasie pracy kierowców. Jeden przepis został wykreślony, pozostał jedynie ten, który mówi, że kierowcy w każdej dobie przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)

Wypadki w kopalniach

Światło dzienne ujrzał raport o wypadkach, które miały miejsce w polskich kopalniach. Dane w nim zawarte są zatrważające. W tym roku zginęło już sześciu górników. W zeszłym roku odnotowano 438 wypadków w których zginęło dziewiętnastu pracowników kopalń węglowych. Z przedstawionych danych wynika, że częściej wypadkom ulegają młodzi pracownicy o niewielkim stażu pracy jak również Ci z bardzo dużym stażem przekraczającym dwadzieścia lat. W pierwszym przypadku wypadkowość związana jest z brawurą i lekkomyślnością z jaką młodzi ludzie podchodzą do swoich obowiązków. Natomiast w drugim pracowników gubi rutyna. Wszystkie wypadki łączy jedna rzecz: łamanie przepisów. Aby zapobiec dalszym wypadkom Centralny Instytut Ochrony Pracy przy współpracy z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Górnictwa zamierza rozpocząć ogólnopolską akcje dotyczącą ryzyka , jakie niesie ze sobą praca w kopalniach. W jej ramach rozprowadzane będą materiały z których będzie można uzyskać informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Wypowiedzenie umowy o pracę przez Internet

Internet, poczta elektroniczna to już codzienność. Obie te rzeczy zagościły u nas na dobre. Dzisiaj wiele osób nie potrafi sobie wyobrazić życia bez Internetu. Chcemy coś napisać używamy e-maila. Poczta elektroniczna stała się codziennym środkiem do komunikowania się na linii pracownik – pracodawca. Wielu zastanawia się czy można, na przykład rozwiązać umowę o pracę korzystając z e-maila. Jeżeli chodzi o kodeks pracy, to nigdzie nie ma żadnej wzmianki na interesujący temat. Jedynie jest informacja, że taka umowa powinna zostać rozwiązana na piśmie. Jeżeli do takowej miałoby dojść poprzez Internet, to wtedy zapewne potrzebny byłby podpis elektroniczny, ponieważ każdy taki dokument musi być podpisany. Bardzo ważnym aspektem w tej sprawie może być fakt, że jeżeli dojdzie do wypowiedzenia umowy przez pracodawcę i ten prześle takie wypowiedzenie do pracownika e-mailem, to niestety, ale musi na nim być podpis elektroniczny. Jeżeli go nie będzie to tak jakby dokument był nieważny i w razie czego można liczyć się z tym, że pracownik może wystąpić do sądu pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)