PIT-Y również dla bezrobotnych

Zbliża się termin oddania do fiskusa zeznań podatkowych. Co ciekawe ten obowiązek spoczywa nie tylko na osobach pracujących ale również na bezrobotnych, którzy otrzymali zasiłek. Muszą to zrobić nawet gdy łączna kwota nie przekroczyła kwoty od której płaci się podatek. Zasiłki dla bezrobotnych nie są zwolnione z podatku. Dlatego obowiązkowo należy wypełnić PIT nawet jeśli roczny zasiłek nie przekroczył kwoty 3091złotych. Na formularzu< PIT37> istnieje rubryka inne źródła. To właśnie w niej należy wpisać otrzymaną kwotę. W tym miejscu wpisuje się również przychody ze świadczeń z funduszy Pracy , Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Urzędy Pracy oferują bezrobotnym otrzymanie bezzwrotnych środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Wykorzystywane SA one na zakup niezbędnych towarów a także na pomoc prawną, konsultacje i doradztwa. W tym przypadku środki te są zwolnione z podatku. Nie trzeba ich wykazywać w corocznych zeznaniach podatkowych PIT. Ustawodawca zwolnił je z obowiązku opodatkowania.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments