Tag Archive for 'prawo pracy'

Wyrok w sprawie zwolnienia w policji

Sąd Pracy w Zamościu wydał wyrok w sprawie zwolnienia jednego z pracowników Policji przez komendanta. Komendant usunął go w trybie dyscyplinarnym bez konsultacji ze związkami zawodowymi. I to właśnie było naruszenie przepisów. Komenda Policji musi wypłacić pokrzywdzonemu pięć tysięcy złotych rekompensaty. Krzysztof W. pracował w Policji jako fotograf. Przed sądem domagał się dwudziestu tysięcy złotych [...]