Rekompensata dla urzędników za pracę po godzinach

Pracownicy i urzędnicy służby cywilnej za pracę w godzinach nadliczbowych nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia, ani czasu wolnego. Jest to niezgodne z Europejską Kartą Społeczną. Źle jest także postrzegane nierówne traktowanie pracowników i urzędników służby cywilnej. Jedynie pracownikom, za nadgodziny przysługuje czas wolny, natomiast urzędnicy mianowani mogą otrzymać czas wolny, jeśli wykonują pracę w porze nocnej. O tej sprawie wiadomo już od dawna i choć w marcu weszła w życie nowa ustawa, to w tej kwestii nic nie zostało zmienione. Dopiero w tej chwili rząd zaczął pracować nad tą sprawą. Według wstępnych założeń projektu ustawy, przewiduje się między innymi przyznanie rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych w postaci czasu wolnego w zwiększonym wymiarze. Jednak wynagrodzenia zwiększonego nie będzie, ponieważ rząd nie ma na to pieniędzy. Brak rekompensaty w godzinach nadliczbowych zakwestionowała Rada Europy, wskazując na niezgodność przepisów z Europejską Kartą Społeczną. Komitet Niezależnych Ekspertów powołany przez państwa EKS i działający przy Radzie Europy stwierdził, że rekompensata musi być i powinna ona zostać zwiększona przynajmniej o 20%, tzn. że jeżeli urzędnik przepracował 1 godzinę więcej, to do odbioru wychodzi mu godzina i 12 minut. Inni urzędnicy, aniżeli wyżej wymienieni, na przykład pracownicy samorządów za nadgodziny otrzymują czas wolny lub ekstra pieniądze. Jest to bardzo niesprawiedliwe.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments