Praca na czas wakacji

W wakacje większość uczniów i studentów pracuje. Z każdym nowym rokiem liczba ta zwiększa się. Według CBOS w ubiegłe wakacje pracowało dziecko z co trzeciego gospodarstwa domowego. Powodem takiego stanu rzeczy jest miedzy innymi większa dostępność zatrudnienia i odczuwalny wzrost płac, dodatkowo rośnie także społeczna aprobata do pracy młodocianych. Młodzi pracownicy mogą pracować jako kelnerzy, barmani, kucharze, pracownicy kuchni. Pracę znajdą również w turystyce i rekreacji. Pracodawcy poszukują animatorów zabaw, recepcjonistów, opiekunów grup kolonijnych. Zapotrzebowanie na pracę młodocianych zgłasza również rolnictwo. Poszukiwani są pracownicy do zbioru truskawek, jabłek. Do zbioru owoców lub warzyw można także wyjechać za granicę, tam płaca jest wyższa. Dobrym rozwiązaniem dla studentów są staże i praktyki w dużych korporacjach. W przypadku firm zagranicznych na staż mogą pojechać jedynie studenci ostatnich lat studiów. Zaczynając swoją karierę na rynku pracy warto jest skorzystać z oferty jaką daje wolontariat. Bardzo dobre rozwiązanie dla osób z małym lub zerowym doświadczeniem.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments