Archive for the 'Raport' Category

Kariera

Droga, którą człowiek zamierza przejść podczas swojego profesjonalnego rozwoju to innymi słowy kariera. Każdy człowiek chciałby osiągnąć cos innego w swym życiu zawodowym, przez co rozumienie tego pojęcia jest stosunkowo subiektywne. Planowanie kariery polega na określeniu sobie odpowiedniego dla siebie celu lub celów, które zamierzamy osiągnąć podczas swojego rozwoju zawodowego. Indywidualne planowanie kariery posiada niebagatelne korzyści, gdyż osoba, która świadomie planuje swój rozwój zawodowy, ma poczucie kreacji własnego losu. Analiza własnych indywidualnych możliwości, konkretyzowanie celów, które przez to staja się bardziej osiągalne, mobilizowanie do ciągłego rozwoju zawodowego oraz zadowolenie z wykonywanej pracy to bezpośrednie korzyści wywodzące się z planowania własnej kariery zawodowej. Ciągły rozwój możemy osiągać poprzez uczestniczenie w rożnego rodzaju kursach i szkoleniach, które niekoniecznie muszą być dodatkowo płatne z naszej kieszeni. Często państwo jako główny pracodawca zwiększa nakłady finansowe, które idą na edukacje przyszłej kadry, jak również na doszkolenie już zatrudnionych pracowników, przez co ogol społeczeństwa staje się bogatszy. Ostatnio modna forma rozwoju własnej kariery, a przy tym likwidacji bezrobocia to samo zatrudnienie, w którym w znaczący sposób pomaga państwo, udzielając odpowiednich szkoleń i przyznając wysokie dotacje.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 6.5/10 (2 votes cast)

Praca na czas wakacji

W wakacje większość uczniów i studentów pracuje. Z każdym nowym rokiem liczba ta zwiększa się. Według CBOS w ubiegłe wakacje pracowało dziecko z co trzeciego gospodarstwa domowego. Powodem takiego stanu rzeczy jest miedzy innymi większa dostępność zatrudnienia i odczuwalny wzrost płac, dodatkowo rośnie także społeczna aprobata do pracy młodocianych. Młodzi pracownicy mogą pracować jako kelnerzy, barmani, kucharze, pracownicy kuchni. Pracę znajdą również w turystyce i rekreacji. Pracodawcy poszukują animatorów zabaw, recepcjonistów, opiekunów grup kolonijnych. Zapotrzebowanie na pracę młodocianych zgłasza również rolnictwo. Poszukiwani są pracownicy do zbioru truskawek, jabłek. Do zbioru owoców lub warzyw można także wyjechać za granicę, tam płaca jest wyższa. Dobrym rozwiązaniem dla studentów są staże i praktyki w dużych korporacjach. W przypadku firm zagranicznych na staż mogą pojechać jedynie studenci ostatnich lat studiów. Zaczynając swoją karierę na rynku pracy warto jest skorzystać z oferty jaką daje wolontariat. Bardzo dobre rozwiązanie dla osób z małym lub zerowym doświadczeniem.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Akcja Gazety Praca

GazetaPraca.pl w dniach od 15 do 19 czerwca organizuje akcję „JA, sprzedawca- Zawód z przyszłością”. W trzech serwisach GazetaPraca.pl, GazetaPraca.tv oraz Pracawsprzedazy.pl będą publikowane artykuły związane z pracą w sprzedaży. Sprzedawca to jeden z uniwersalnych zawodów, który zawsze był, jest i będzie. Niektórzy specjaliści uważają, że jest to praca na trudne czasy. Od poniedziałku w serwisie GazetaPraca.tv będą prezentowane wykłady specjalistów poświęcone technikom negocjacji handlowych i sposobom na sukces w handlu. Akcja jest adresowana przede wszystkim do specjalistów branży handlowej, pracowników firm, które świadczą usługi marketingowo-handlowe. Osoby, które interesują się tematyką sprzedaży pod katem stosowanych technik, oraz efektów sprzedaży również znajdą cos dla siebie. Zainteresowane tym problemem osoby znajdą w serwisach odpowiedzi między innymi na takie pytania jak na przykład, czy kryzys wpływa na dynamikę pracy sprzedawców, jakie techniki stosują przedstawiciele handlowi, aby przekonać klientów do swoich usług, dlaczego chętniej kupujemy od kobiety niż mężczyzny, itd. itd.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Polska krajem atrakcyjnym dla inwestorów

Polska jest krajem bardzo atrakcyjnym dla zagranicznych inwestorów. Tak wynika z raportu opublikowanego przez firmę Ernest&Young. Według analityków za Polską przemawiają dobrze wykwalifikowani pracownicy. Innymi atutami są dobre wyniki gospodarcze a także przedsiębiorczość Polaków. Wyżej w rankingu uplasowała się jedynie Wielka Brytania, Hiszpania, Francja i Niemcy. W 2008 roku liczba inwestycji w porównaniu z 2007 wzrosła o 21%. Również w tym roku liczba zagranicznych inwestycji będzie większa ale tempo wzrostu ulegnie zmniejszeniu. Jest to bardzo dobra wiadomość, gdyż za zagranicznymi inwestycjami stoją nowe miejsca pracy. Wielu ekspertów podkreśla uważa, że raport, który powstał nie jest wyznacznikiem dla inwestorów. Większość z nich przed ulokowaniem pieniędzy w danym kraju przyjeżdża na miejsce i dokonuje rachunku zysków i strat. Polska jest najatrakcyjniejszym krajem w regionie w głównej mierze dzięki dużej liczbie wykwalifikowanych pracowników. Ale w dalszym ciągu to Europa Zachodnia uważana jest za najlepsze miejsce do inwestycji, zwłaszcza teraz gdy panuje duża niepewność na rynku.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Działania agencji pracy

Ostatnio odnotowuje się dość niepokojące zjawisko, agencje pracy nie chcą szukać zatrudnienia niektórym bezrobotnym. Powodem tego stanu rzeczy jest zarówno duża liczba specjalistów, którzy pozostają bez pracy, jak również małe zachęty finansowe do zatrudniania bezrobotnych. Co prawda od 1 lutego za zatrudnienie bezrobotnego agencja może otrzymać od starosty z Funduszu Pracy kwotę nawet do 150% przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze takie będzie można otrzymać za każdego bezrobotnego, który otrzyma zatrudnienie. Muszą zostać spełnione jednak pewne warunki, mianowicie muszą to być osoby, które nie ukończyły 25 lat lub mają ponad 50 lat, są długotrwale bezrobotne, pozostają w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy. Mogą to być również osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji, bez zawodu, bez średniego wykształcenia, wychowujące przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Jednak agencje mogą mieć pewien problem ze znalezieniem zatrudnienia dla tej grupy osób. W tej chwili najczęściej szuka się zatrudnienia dla specjalistów, łatwiej jest bowiem znaleźć pracę dla specjalisty niż dla osoby słabo wykształconej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Polacy wolą pracować w firmach prywatnych

Według badania, które zostało przeprowadzone w 2005 roku, większość pracowników opowiedziała się za tym, że woli pracować w firmie państwowej, aniżeli u prywatnego przedsiębiorcy. Za taką opcją opowiedziało się aż 41%, natomiast 38% wybrało własną działalność gospodarczą. Ludzie nie chcą pracować w firmach prywatnych, ponieważ często się zdarza, że prywatny pracodawca nie płaci za nadgodziny, zmusza do pracy ponad siły, opóźnia wypłaty wynagrodzeń. Jednak powoli zaczynało się to zmieniać, często firmy prywatne borykały się z problemem kadrowym, przez co stały się bardziej przyjazne pracownikom. Pracodawcy zaczęli podnosić pensję pracowników, pracownik został objęty opieką medyczną, ale to wszystko działo się do czasu. Narastający kryzys jednak odwrócił sytuację i do sądów zaczyna trafiać coraz więcej pozwów przeciwko nieuczciwym pracodawcom. Znowu państwowy pracodawca jest lepszy od prywatnego. Przede wszystkim zapewnia stabilność zatrudnienia i co zdarza się coraz częściej, wyższe zarobki. Pensje w budżetówce rosną dwa razy szybciej niż w zakładach prywatnych. W naszym kraju tzw. bogacze stanowią dosłownie kilka procent pracującego społeczeństwa, a reszta żyje na pograniczu ubóstwa, wiążąc ledwo koniec z końcem. Najbogatsi zarabiają nawet 200 razy więcej niż zwykły robotnik.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Rozwiązywanie umów o pracę

Przeważnie w małych i średnich przedsiębiorstwach brak jest związków zawodowych. Kiedy takie związki istnieją to wtedy o prawa pracownika ma kto walczyć, w innym wypadku bywa różnie. Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w różny sposób. Najczęstszym sposobem jest rozwiązanie bez podawania przyczyn. Nieraz może być tak, że pracodawcy zdarzy się zwolnić pracownika z naruszeniem kodeksu pracy, na przykład kobietę w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Może się też zdarzyć tak, że pracownik przed odejściem z pracy jest szykanowany, dyskryminowany, może nie dostać pensji. Pracownika zatrudnionego o umowę o pracę można zwolnić na kilka sposobów, między innymi na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, lub bez winy, oraz bez przedłużania kolejnej umowy na czas określony. Zwolnienie na mocy porozumienia jest najmniej korzystne dla pracownika, ponieważ nie może się on odwołać do sądu pracy jeśli były naruszone jego prawa., choć taki sposób ładnie wygląda w C.V. W zwolnieniu za wypowiedzeniem pracodawca musi uzasadnić zwolnienie. Natomiast zwolnienie bez wypowiedzenia może nastąpić z powodów dyscyplinarnych lub chorobowych. W dużym zakładzie pracy, gdzie działają związki zawodowe, w momencie zwolnień grupowych pracodawca taki fakt musi zgłosić do urzędu pracy i zwalnianym pracownikom wypłacić odprawy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zarobki absolwentów po studiach i szkole średniej

Nasze zarobki są bardzo zróżnicowane, zwykle ich wysokość zależy od branży w której pracujemy, jak również od stażu pracy. Gaża absolwenta studiów, czy liceum zależy od branży i wykształcenia kierunkowego jakie posiada. Absolwent z tytułem magistra może liczyć na pensję wyższą niż 1.000 złotych. Rzadko się zdarza, żeby pracodawca zaproponował takie wynagrodzenie, jednak tylko 5% magistrów może liczyć na więcej niż 10.000 tysięcy złotych. Przeciętnie zarobki większości magistrów mieszczą się w przedziale od tysiąca do trzech tysięcy złotych. Statystyki mówią, że przeciętnie wynagrodzenie osób z wyższym wykształceniem jest o 550 złotych wyższe aniżeli osób z niepełnym wyższym lub licencjatem. Natomiast jeżeli chodzi o absolwentów szkół średnich to różnica ta wynosi już około 700 złotych. Na dużo wyższe wynagrodzenia mogą liczyć absolwenci studiów MBA, ich miesięczne zarobki mogą przewyższać kwotę 10.000 tysięcy. Absolwenci mniej popularnych pod względem finansowym kierunków, jak na przykład nauczyciele, żeby zarobić około 3.000 tysięcy miesięcznie muszą udzielać korepetycji i ich dzień pracy często wynosi 10 godzin. Niektórzy absolwenci żeby zarobić trochę więcej niż jeden tysiąc muszą pracować więcej i w kilku miejscach.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zmieniamy miejsce pracy

Obecny rynek pracy sprzyja mobilności pracowników. Dzięki powstawaniu nowych firm i oddziałów międzynarodowych koncernów rynek pracy zaczyna się zmieniać. Pracownicy coraz łatwiej podejmują decyzję o zatrudnieniu w nowej firmie. Mają nadzieję na szybszy awans i lepsze zarobki. Niektóre poradniki pracy piszą, że pracę dobrze jest zmieniać co 2-4 lata. Jednak czy zawsze? Jeżeli rozważamy zmianę pracy zawsze należy wziąć pod uwagę staż naszej pracy, stabilność pracodawcy, możliwości samorozwoju, oraz szanse na awans w obecnym zakładzie pracy. Decyzja o zmianie zatrudnienia jest jedną z najważniejszych, które podejmujemy w życiu. Bardzo znaczącym sygnałem mówiącym o konieczności zmiany zatrudnienia jest poczucie stania w miejscu, brak perspektyw dalszego rozwoju, rutyna w obecnej firmie, jak również oferta drugiego pracodawcy i obietnica podwyżki, a nieraz i awansu. Jednakże zbyt częsta zmiana pracy, jak również zbyt długi staż u obecnego pracodawcy nie są dobrze odbierane. Częste zmiany pracy mogą być świadectwem na brak zaangażowania, brak wymaganych kompetencji, jak również mogą świadczyć o trudnościach z określaniem swoich celów zawodowych. Najgorzej jest jeżeli kandydaci przy zmianie pracy kierują się jedynie względami finansowymi.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Polacy i ich firmy w Niemczech

Niemcy zamknęły swój rynek pracy do 2011 roku, jednak Polacy są nieustępliwi i wykorzystując liczne furtki prawne, rejestrują na przykład własne firmy w Niemczech lub świadczą usługi transgraniczne. Najwięcej Polaków widać w Berlinie. Oficjalne dane podają, że w 2008 roku w Berlinie działało ponad 7 tysięcy polskich firm. Zostały one założone przez Polaków mających polski paszport. Ponad 90% firm stanowią firmy budowlane. Polacy budują domy, przeważnie jednorodzinne, ale zajmują się także remontami i renowacją mieszkań. Wśród tych firm zdarzają się również takie, które zostały zarejestrowane na polski adres. Polacy, którzy mają własne firmy mogą zarobić więcej, aniżeli ci, którzy firmy nie posiadają. Jednak ogólnie wiadomo, że mając swoją firmę Polacy nadużywają prawo, dlatego też niemieckie służby kontrolne bardzo często robią naloty, przeważnie na budowy. Kiedyś zdarzyło się, że podczas takiej kontroli doszło do tymczasowego aresztowania Polaków. Jednak żeby podczas kontroli czuć się bezpiecznie należy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Prowadzenie firmy na rynku niemieckim jest o wiele tańsze niż w Polsce. Po prostu suma wszystkich kosztów obciążających jest niższa.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)