Działania agencji pracy

Ostatnio odnotowuje się dość niepokojące zjawisko, agencje pracy nie chcą szukać zatrudnienia niektórym bezrobotnym. Powodem tego stanu rzeczy jest zarówno duża liczba specjalistów, którzy pozostają bez pracy, jak również małe zachęty finansowe do zatrudniania bezrobotnych. Co prawda od 1 lutego za zatrudnienie bezrobotnego agencja może otrzymać od starosty z Funduszu Pracy kwotę nawet do 150% przeciętnego wynagrodzenia. Pieniądze takie będzie można otrzymać za każdego bezrobotnego, który otrzyma zatrudnienie. Muszą zostać spełnione jednak pewne warunki, mianowicie muszą to być osoby, które nie ukończyły 25 lat lub mają ponad 50 lat, są długotrwale bezrobotne, pozostają w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy. Mogą to być również osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji, bez zawodu, bez średniego wykształcenia, wychowujące przynajmniej jedno dziecko do 18 roku życia. Jednak agencje mogą mieć pewien problem ze znalezieniem zatrudnienia dla tej grupy osób. W tej chwili najczęściej szuka się zatrudnienia dla specjalistów, łatwiej jest bowiem znaleźć pracę dla specjalisty niż dla osoby słabo wykształconej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments