Trudności w znalezieniu pracy

Gazeta „Dziennik Polski” doniósł ostatnio, że tegoroczni absolwenci niektórych kierunków studiów technicznych będą mieli poważne kłopoty ze znalezieniem pracy. Od października zwiększeniu ulegnie liczba miejsc na kierunkach, które są promowane jako ważne dla gospodarki. Po takich kierunkach jak biotechnologia czy ochrona środowiska ciężko jest znaleźć pracę. Uczelnie otwierają przyszłościowe kierunki, jednak nie przekłada się to na nowe miejsca pracy. Niektóre branże rozwijają się zbyt wolno. Jeżeli chodzi o Małopolskę to poziom zatrudnienia w branży naukowej i sektorze wysokich technologii jest bardzo niski. Cały czas brakuje przedsiębiorstw, które korzystają z najnowszych osiągnięć naukowych. Z tego też powodu brakuje miejsc pracy nawet po bardzo nowoczesnych studiach. Od października wszystkie te uczelnie, które wygrają unijne pieniądze w konkursie ministerstwa będą mogły zwiększyć limity przyjęć, między innymi na: budownictwie, ochronie środowiska, inżynierii materiałowej, chemii, fizyce, biotechnologii. Jednak nie zmienia to faktu, że tegorocznym absolwentom technicznym ciężko będzie znaleźć pracę.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments