Rozwiązywanie umów o pracę

Przeważnie w małych i średnich przedsiębiorstwach brak jest związków zawodowych. Kiedy takie związki istnieją to wtedy o prawa pracownika ma kto walczyć, w innym wypadku bywa różnie. Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę w różny sposób. Najczęstszym sposobem jest rozwiązanie bez podawania przyczyn. Nieraz może być tak, że pracodawcy zdarzy się zwolnić pracownika z naruszeniem kodeksu pracy, na przykład kobietę w ciąży lub na urlopie macierzyńskim. Może się też zdarzyć tak, że pracownik przed odejściem z pracy jest szykanowany, dyskryminowany, może nie dostać pensji. Pracownika zatrudnionego o umowę o pracę można zwolnić na kilka sposobów, między innymi na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia z winy pracownika, lub bez winy, oraz bez przedłużania kolejnej umowy na czas określony. Zwolnienie na mocy porozumienia jest najmniej korzystne dla pracownika, ponieważ nie może się on odwołać do sądu pracy jeśli były naruszone jego prawa., choć taki sposób ładnie wygląda w C.V. W zwolnieniu za wypowiedzeniem pracodawca musi uzasadnić zwolnienie. Natomiast zwolnienie bez wypowiedzenia może nastąpić z powodów dyscyplinarnych lub chorobowych. W dużym zakładzie pracy, gdzie działają związki zawodowe, w momencie zwolnień grupowych pracodawca taki fakt musi zgłosić do urzędu pracy i zwalnianym pracownikom wypłacić odprawy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments