Cechy nabyte podczas życia rodzinnego

Według hiszpańskich naukowców umiejętności, które zdobywamy podczas wychowywania dzieci i opiekowania się rodziną przydają się bardzo podczas pracy zawodowej. Podstawową zasadą współczesnej edukacji jest ciągła nauka, która może trwać nawet przez całe życie. Dzięki czemu łatwiej jest sprostać obecnym wyzwaniom społecznym i ekonomicznym. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, to nowe wymagania dla pracowników, którzy, aby sprostać ciągłym, nowym zadaniom w pracy muszą cały czas przyswajać wiedzę. Doświadczenia rodzinne i zawodowe bardzo często się wzajemnie uzupełniają i wzmacniają. Cechy, które można przenieść z miejsca rodzinnego w sferę zachowań zawodowych to między innymi elastyczność i allocentryczność myślenia. Myślenie allocentryczne koncentruje się na potrzebach i punkcie widzenia innych osób. W życiu rodzinnym w wykształcaniu tych cech towarzyszy wielozadaniowość działania, nacisk na działania interpersonalne i zespołowe oraz dobra organizacja. Cechy te są bardzo przydatne podczas pracy zawodowej.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments