Różnice między wynagrodzeniami

Portal wynagrodzenia.pl podał, że wynagrodzenia polskich informatyków w wybranych branżach są od dwóch do czterech razy niższe niż w USA. W przemyśle farmaceutycznym zarobki Amerykanów były dwa razy wyższe aniżeli polskich informatyków. Największe różnice dało się zaobserwować w branży IT. W USA wynagrodzenie pracowników w tej branży było nawet czterokrotnie wyższe niż ich polskich kolegów. W Polsce rozpiętości płacowe pomiędzy branżami są dość znaczne, jeżeli zaś chodzi o Stany to różnice te są dużo mniejsze i wynoszą około 30%. Również różnice pomiędzy stanowiskami w USA, też są nieznaczne, natomiast w polskich firmach mogą wynieść nawet ok. 257%. Jest to dowodem na to, że w naszym kraju istnieje duża dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniami na stanowiskach menadżerskich. Należy się tutaj zastanowić nad kwestią sprawiedliwości w procesie wynagradzania. Chodzi o to, czy muszą występować tak duże różnice między płacami specjalistów i kierowników w Polsce. Przy porównaniu danych nasuwa się pytanie, czy polscy menadżerowie są przepłacani, czy być może pracownicy wykonawczy są niedopłacani.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
  1. No Comments